Skip to main content

Veľký kancelár Katolíckej univerzity si praje, aby nový akademický rok nebol tvrdo skúšaný pandémiou. Rektor verí, že štúdium bude môcť prebiehať prezenčne a študenti budú mať možnosť socializácie.

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) slávnosťou Veni Sancte otvorila 22. septembra nový akademický rok 2021/2022. Sv. omšu v kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpole celebroval veľký kancelár Katolíckej univerzity a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Nechceme byť izolovaní vo virtuálnom kontakte

„S Božou pomocou začíname ďalší akademický rok a nahlas vyslovujem prianie, aby už nebol, tak tvrdo skúšaný pandémiou, ako ten predchádzajúci,“ prihovoril sa v úvode homílie košický arcibiskup ružomberským študentom a pedagógom. Bober v kázni parafrázoval slová pápeža Františka, ktoré predniesol na stretnutí s mladými v Košiciach. Študentom povzbudzoval, aby vytvárali dobré spoločenstvo a zdravé vzťahy.

„Chceme byť súčasťou reálnej osobnej formácie. Nie izolovaní vo virtuálnom kontakte na diaľku. Túžime byť a žiť v spoločenstve a ponúknuť svoj život, svoje vzdelanie a prácu, ako dar pre iných ľudí okolo nás,“ vysvetľoval Bober.

„Bratia, snažte sa o aktívny prístup k mladým, budúcnosti Slovenska,“ obrátil sa arcibiskup slovami ku kňazom Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka.

„Spolu s vyučujúcimi pedagógmi našej Katolíckej univerzity hľadajte dosah a zmysel všetkej snahy o kvalitné vzdelanie, aby ste rástli a dozrievali a boli veľkí v láske i obetavej službe.“

Nový školský rok v Aule  sv. Jána Pavla II. oficiálne otvoril rektor KU Jaroslav Demko. Vo svojom príhovore, rovnako ako arcibiskup, vyzdvihoval myšlienky pápeža Františka počas apoštolskej cesty na Slovensku. Zároveň vyslovil prianie, aby v budúcnosti pápež zavítal aj do Ružomberka.

Študenti sa musia socializovať

Rektor študentov a zamestnancov univerzity vyzýval k tomu, aby boli aktívni a otvorení novým činnostiam. „Moje osobné prianie je, aby sme mali dištančnú formu v minimálnom rozsahu alebo vôbec, aby študenti chodili do školy a učitelia prednášali
z katedier,“ zdôraznil rektor.

„Myslím si, že vzdelávanie je aj výchova a študenti sa musia socializovať, stretávať a vzájomne si vymieňať myšlienky. Bez toho to nejde. Digitálne formy toto neumožňujú,“ vysvetlil Demko, ktorý počas slávnostného otvorenia nového akademického roka ocenil ďakovným listom študentov a zamestnancov, ktorí ako dobrovoľníci pomáhali počas pandémie.

Arcibiskup Bober zaželal ružomberským študentom, aby získali v ďalšom akademickom roku nové vedomosti a rástli v múdrosti: „To nie sú len načítané, ale vyskúšané veci, ktoré človek príjme za svoje a potom otestuje sám na sebe. Pretože prvý tester by som mal byť ja sám. Keď niečo prijímam, uverím tomu a keď je to vo mne, tak verím tomu, že mi to pomáha. Druhá vec je pomôcť aj iným v tej profesii, ktorú vyštudujem, aby som potom vedel s inými spolupracovať na dobre, ktoré je potrebné vo svete pestovať,“ uzavrel hlavný celebrant slávnosti.

Katolícka univerzita v Ružomberku vznikla 1. júla 2000. Na štyroch fakultách aktuálne študuje 3 700 študentov. Slávnostné ukončenie akademického roka je naplánované na 18. máj 2022.

Dominik Veľas

Leave a Reply