Skip to main content

Záujemcovia o štúdium majú na podanie prihlášok viac času. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity (FF KU) posunula termíny bakalárskych ako aj magisterských študijných programov. Potenciálni študenti tak majú o niečo viac času.

,,K predĺženiu termínu nás viedlo viacero dôvodov. Jedným z nich je pretrvávajúci záujem uchádzačov o štúdium. V posledné dni nám prišlo naozaj veľké množstvo prihlášok. Druhý dôvod je, že len nedávno vyhlásilo ministerstvo školstva z plánu obnovy šancu získať mimoriadne vysoké štipendium pre študentov učiteľských študijných programov.“ vyjadril sa dekan FF KU Samuel Mahút.

Ako ďalší dôvod uviedol spustenie novej sekcie na univerzitnej webstránke pre uchádzačov z Ukrajiny. Keďže ešte nebola spracovaná a blížil sa deadline, prišlo vedeniu fakulty fér termíny predĺžiť. V neposlednom rade je podľa dekana fakulta schopná predĺženie administratívne zvládnuť.

Termíny pre bakalárske študijné programy boli predĺžené do 21. apríla a pre magisterské študijné programy až do 19. mája.

Rastislav Červeň

Leave a Reply