Skip to main content

Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku schválila a 19. októbra aj udelila čestný titul  Doctor honoris causa svojmu sponzorovi až z ďalekého zámoria. Stalo sa tak v Aule sv. Jána Pavla II. za prítomnosti pozoruhodného  publika.

Na Katolíckej Univerzite sa počas posledného oktobrového týždňa uskutočnilo podujatie s názvom Významné osobnosti katolíckych univerzít (CUP). Počas dvojdňového programu sa návštevníkom prihovorili viacerí hostia z Ameriky, Ukrajiny, Chorvátska a nechýbali ani prednášky slovenských predstaviteľov.

Podujatie sa začalo vo štvrtok svätou omšou. Následne slávnostné otvorenie podujatia bolo sprevádzane aj udelením  titulu – Doctor honoris causa Robertovi Nanovcovi, ktorý univerzite veľmi pomohol nielen z akademického hľadiska.

Tento titul je v podstate čestný doktorát, ktorý udeľujú vysoké školy, univerzity alebo fakulty svojím zamestnancom. Udeliť sa však môže aj iným dôležitým partnerom školy ako tomu bolo aj teraz.

Roberta Nanovica predstavil dekan filozofickej fakulty

Robertovi Nanovicovi bol tento titul udelený po slávnostnom predstavení všetkých účastníkov a príhovore rektora Katolíckej univerzity – Jaroslava Demka. Oceneného v slávnostnom laudáciu predstavil dekan Filozofickej fakulty Samuel Štefan Mahút. Práve Filozofická fakulta navrhla udeliť Robertovi Nanovicovi čestný titul. 

„Je pochopiteľné, že Bob Nanovic, ktorý sa vždy hrdo hlásil k svojim slovenským koreňom, mal vrelú túžbu navštíviť okolie Bratislavy a Trnavy, aby našiel rodný dom svojich rodičov. Takéto podujatie však bolo náročné uskutočniť v čase, keď sa Slovensko nachádzalo za takzvanou železnou oponou. Vhodná príležitosť prišla až v roku 2005, keď sa náš vtedajší prorektor Dalibor Mikuláš, ako aj vtedajší prodekan našej filozofickej fakulty Marián Kuna zúčastnili sympózia katolíckych univerzít na University of Notre Damea následne aj ďalšieho sympózia v maďarskom Ostrihome. Tohto sympózia sa zúčastnil aj Bob Nanovic a išlo vlastne o prvú konferenciu CUPkonanú v Európe,“ načrel do histórie dekan Mahút.

Ako ďalej dodáva, práve cestou z tohto sympózia sa Nanovic rozhodol navštíviť aj Ružomberok, kde našiel mladú a rozvíjajúcu sa univerzitu. Bob sa však do Ružomberka vrátil ešte viackrát a spolu so svojim inštitútom spoluprácu na Slovensku stále viac a viac prehlboval. Našej univerzite pomohol nielen z akademického hľadiska, keď poskytol viac ako 20 výskumných pobytov či viacero seminárov pre našich zamestnancov a študentov                                  

V polovici októbra, kedy sa spomínaná konferencia CUP opätovne po 16 rokoch konala v Ružomberku, nemohol byť Robert Nanovic prítomný, pretože vysoký vek mu cestu na Slovensko už neumožnil. Ocenenie za neho z rúk rektora Katolíckej univerzity Jaroslava Demka prebral jeho drahý priateľ a súčasný riaditeľ Nanovic Institute James McAdams.

Autor

Lucia Debnárová

Leave a Reply