Skip to main content

V Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) začalo počas prvej vlny pandémie pracovať 21 študentov Fakulty zdravotníctva (FZ KU). Tento tím dobrovoľníkov bol postupne dopĺňaný o ďalších spolužiakov.

Študenti „dobrovoľníčili”  v ÚVN  počas všetkých troch vĺn pandémie.

„Dobrovoľnícka pomoc zo strany študentov z KU bola realizovaná  v prvej vlne od marca  do novembra  v roku 2020, v druhej vlne od októbra 2020 do mája 2021 a aktuálne teraz počas  prebiehajúcej tretej vlny pandémie,” konkretizovala obdobia, počas ktorých študenti v nemocnici pomáhali, Petra Dišková.

Pomáhali  na viacerých oddeleniach

Ako hovorkyňa uviedla, dôvodom tejto výpomoci nebola len dobrá vôľa študentov, ale najmä výpadok zdravotných sestier na viacerých oddeleniach.  Náplňou ich 12-hodinového pracovného času bola počas prvej a druhej vlny pandémie najmä triáž (triedenie) pacientov pred vstupom do nemocnice. Ich pomoc však pocítili aj zdravotné sestry na onkológii, infektológii, ortopédii či úrazovej chirurgii.

Najčastejšou príčinou chýbajúceho personálu bola práceneschopnosť (Covid-19) a taktiež pandemická OČR (z dôvodu zatvorených škôl). „Dobrovoľníkov sme sa rozhodli organizovať preto, lebo chceme zdravotníckym pracovníkom pomôcť zvládnuť túto ťažkú situáciu,” zdôvodnila organizáciu dobrovoľníctva v ÚVN  odborná asistentka na FZ KU Eva Moraučíková.

Testovanie na koronavírus

Boli prínosom a veľkou pomocou v náročnom období

„Študenti boli veľkou pomocou v tak náročnom a pracovne vypätom období, ktoré priniesla pandémia COVID-19. V prvej a druhej vlne pandémie bol najväčším problémom práve výpadok  zdravotných sestier. Práve v tomto období boli študenti veľkou pomocou a prínosom pre nemocnicu, za čo sme im veľmi vďační a s ich prácou sme boli nadmieru spojní. Touto cestou ďakujeme aj vedeniu KU za ústretovosť a spoluprácu,” zhodnotila a poďakovala Petra Dišková.

Dobrovoľníctvo nebolo nápadom jedného človeka

„Celý proces prebiehal na základe spolupráce  manažmentu ÚVN   z pozície  námestníčky pre ošetrovateľstvo priamo  s katedrou ošetrovateľstva KU v Ružomberku,” doplnila na záver hovorkyňa.

Martin Kret

Leave a Reply