Skip to main content

Prevaha žien nad mužmi, viac vysťahovaných ako prisťahovaných či viacej sobášov ako rozvodov. To sú údaje, ktorými sa môže pýšiť mesto Ružomberok za uplynulých päť rokov. Podľa dát Štatistického úradu ale Ružomberok dlhodobo zápasí s odlivom ľudí, čo má za následok už niekoľko rokov trvajúci pokles počtu obyvateľov mesta.

Počet obyvateľov mesta Ružomberok z roka na rok klesá. Klesajúcu krivku sa nepodarilo zastaviť ani v minulom roku. V predchádzajúcom roku žilo v centre dolného Liptova 26 355 ľudí, pričom v meste žije viac žien ako mužov. Za uplynulých päť rokov opustilo Ružomberok 722 osôb. Každým rokom klesá počet žien a rovnako aj mužov. V päťročnom horizonte odišlo z mesta 350 žien. Mužské pohlavie je na tom podobne. Za posledných päť rokov opustilo centrum dolného Liptova 372 mužov.  

Viac sobášov ako rozvodov

V meste Ružomberok sa za uplynulých päť rokov uskutočnilo viac sobášov ako rozvodov. Najvyšší počet uzavretých manželstiev bol v roku 2018, kedy sa zosobášilo 167 párov. Naproti tomu sa najviac manželstiev, konkrétne 57, rozviedlo v roku 2017. V minulom roku sa v päťročnom horizonte vykonalo najmenej sobášov, ale aj rozvodov. Zároveň treba dodať, že uplynulý rok bol ovplyvnený pandémiou koronavírusu a s ňou súvisiacimi opatreniami. Celkovo sa v rokoch 2016 až 2020 v Ružomberku uskutočnilo 706 sobášov. Za rovnaký čas sa rozviedlo 250 párov.

Väčšina detí sa rodí manželským párom

V minulom roku zomrelo v Ružomberku viac ľudí, ako sa narodilo. Napriek tomu, že uplynulý rok bol poznačený pandémiou koronavírusu, tak nepatril k najhorším za posledných päť rokov. Najviac ľudí v rokoch 2016 až 2020 zomrelo v roku 2018. V danom roku zomrelo 296 ľudí. Naproti tomu sa najviac ľudí za uplynulých päť rokov narodilo takisto v roku 2018 a to 308 detí. Temer 62 % detí, ktoré prišlo na svet v päťročnom horizonte, sa narodilo manželským párom. Za posledných päť rokov sa v meste Ružomberok narodilo 1402 ľudí, z toho až 867 detí prišlo na svet manželským párom. Oproti tomu v rokoch 2016 až 2020 zomrelo 1393 ľudí.

Najmenej potratov za posledných päť rokov

V minulom roku sa v Ružomberku uskutočnilo 68 potratov, z toho 29 bolo vo forme interrupcie. Najviac potratov za posledných päť rokov sa vykonalo v roku 2017. V danom roku sa uskutočnilo 87 potratov, z toho 36 bolo vo forme umelého prerušenia tehotenstva. Najviac interrupcií za uplynulých päť rokov sa vykonalo v rokoch 2017 a 2019, kedy sa uskutočnilo zhodne po 36 interrupcii. V uplynulom roku sa vykonalo najmenej potratov a zároveň sa uskutočnilo aj najmenej interrupcii v päťročnom horizonte. Celkovo sa v rokoch 2016 až 2020 vykonalo v Ružomberku 397 potratov, z toho 164 bolo vo forme umelého prerušenia tehotenstva. Z daných štatistík vyplýva, že 41 % potratov bolo vo forme interrupcie.  

Ružomberok každoročne opúšťajú stovky ľudí

Obrovský rozdiel nájdeme v pohybe obyvateľstva v meste Ružomberok v päťročnom horizonte. V uplynulom roku sa vysťahovalo z Ružomberka 432 ľudí, čo je zároveň najmenej za posledných päť rokov. Naproti tomu sa do centra dolného Liptova prisťahovalo 241 osôb, čo je taktiež najmenej za uplynulých päť rokov. Najviac ľudí opustilo Ružomberok v roku 2016, kedy sa z neho odsťahovalo až 543 osôb. V rovnakom roku zaznamenalo mesto aj najvyšší počet prisťahovaných v päťročnom horizonte a to 346 ľudí. Celkovo sa v rokoch 2016 až 2020 vysťahovalo z mesta Ružomberok až 2489 osôb. Oproti tomu sa do centra dolného Liptova prisťahovalo v rovnakom období 1552 ľudí. Mesto Ružomberok tak za posledných päť rokov zaznamenalo úbytok až 937 osôb, čo nie je dobrou predzvesťou do budúcnosti.

Zdroj dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Zdroj fotografie: OnlySlovakia

Filip Kubáň

Leave a Reply