Skip to main content

Približne 200 študentov, ale aj zamestnancov Katolíckej univerzity sa dnes popoludní stretlo v ružomberskom kempuse univerzity, aby spoločne vyjadrili solidaritu s napadnutou Ukrajinou jej trpiacimi obyvateľmi, ale najmä desiatkami študentov z tejto krajiny pôsobiacimi priamo v Ružomberku.

„Mám rodinu v Kyjeve, ktorý práve bombardujú. Nemôžu odísť. Len čakajú, čo sa bude diať. Veľmi ďakujem za túto podporu, pretože pre nás je to veľmi dôležité,“ povedala Ukrajinka Mária, študentka filozofie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku.

„Toto je veľmi zlé pre Ukrajinu. Putin je veľmi zlý človek. Po dezinformáciách kde klame o histórii našej zeme k nám poslal teraz rakety a ničí našu krajinu. Ale takto to predsa nemusí byť. Ľudia nemusia zomierať. Za nič na svete to nestojí,“ pripojil sa študent nemčiny a angličtiny na FF KU Oleksii.

Zhromaždení si na nádvorí univerzity vypočuli ukrajinskú hymnu a prihovorili sa im slovenskí študenti, kvestor univerzity Ján Kamoďa a dekan FF KU Marek Babic, ktorý odovzdal časti ukrajinských študentov obilné klasy so stužkami v národných farbách Ukrajiny ako symbolom slobody.

„Najsilnejším momentom boli pre mňa slzy ukrajinských študentov a študentiek, keď som im odovzdával kvety. V tých okamihoch podľa mňa pocítili, že nie sú sami, ale že majú podporu. Oni sú teraz na Slovensku v bezpečí, ale ich rodiny doma čelia agresii, výbuchom, z minúty na minútu nevedia, ako sú na tom ich rodičia, súrodenci, blízki. Nie je to maličkosť, neviem si predstaviť, ako by sme sa zachovali my v podobnej situácii, keby sme sa v nej ocitli,“ povedal dekan Marek Babic.

Následne predniesol modlitbu za mier a pokoj na Ukrajine duchovný správca Univerzitného a pastoračného centra na KU Ján Bystriansky. Na záver sa celé zhromaždenie spoločne pomodlilo a prítomní zapálili sviečky uložené do tvaru veľkého srdca na znak spolupatričnosti s Ukrajinou.

„Som rád, že študenti našej fakulty boli tí, ktorí nezostali sedieť, nezostali mlčať, chopili sa iniciatívy a prišla z ich strany takáto spontánna reakcia. Veľkosť toho zhromaždenia svedčí o tom, že situácia na Ukrajine je naozaj vážna a všetci si to uvedomujú,“ povedal dekan Babic a dodal: „Chceli sme vyjadriť podporu, solidaritu, ukázať, že mier podporujeme, nepovažujeme ho za samozrejmosť. Za mier sa treba zasadiť, urobiť hoci aj takýto malý krôčik, ktorý je v konečnom dôsledku veľmi dôležitý.“

Autor foto: Marek Hasák

Peter Kravčák

One Comment

Leave a Reply