Skip to main content

29. októbra sa konali prvé spojené voľby v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Obyvatelia dedín a miest našej krajiny si okrem župana a krajských poslancov volili aj starostov, primátorov a poslancov, ktorí budú mať najbližšie štyri roky v rukách naše mestá a obce.

Voliči odovzdali svoj hlas aj obci na strednom Slovensku Detvianskej Hute. Do miestneho zastupiteľstva bolo okrem starostu volených sedem poslancov.Kandidáti na starostu boli traja, o miesto v 7-člennom poslaneckom zoskupení sa uchádzalo 24 kandidátov.  V obci boli v určenom čase od siedmej do dvadsiatej hodiny otvorené tri volebné miestnosti. Celková účasť bola 72,8 %. Svoj hlas tak v Detvianskej Hute odovzdalo 423 voličov.

Spolu s dvoma mužmi kandidovala aj bývalá starostka

 Do súboja o starostovské kreslo sa prihlásila niekdajšia starostka obce Jana Hrončeková, súčasný starosta Pavel Šulek a poslanec miestneho zastupiteľstva a nováčik medzi kandidátmi na šéfa Detvianskej Huty Ján Plavucha. Všetci traja kandidáti si pred voľbami stanovili rovnaký cieľ – zabezpečiť, aby sa ľudia nesťahovali do miest, ale aby ostali v obci.

 „Prioritou pre víťaza volieb spolu s poslancami by malo byť zabezpečenie všetkých prostriedkov na to, aby obec zvládla zimu. Tým mám na mysli najmä opravu obecných traktorov, ktoré budú vyorávať napadnutý sneh a tak sprístupňovať cesty našim občanom. Víťaz volieb by mal taktiež myslieť na to, ako získať finančné prostriedky na udržanie a vykurovanie školy cez zimu,“ oznámila svoj plán do najbližších týždňov po voľbách jediná ženská kandidátka Jana Hrončeková.

 Taktiež dodala, že v prípade zvolenia sa bude snažiť o celkovú údržbu školy. „Základom pre rozvoj našej obce v najbližšom volebnom období bude čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov. To podľa môjho názoru v poslednom volebnom období dosť absentovalo. V tom vidím aj rozdiel v porovnaní s rokmi, počas ktorých som bola v úrade,“ zhodnotila prácu starostu za posledné štyri roky žena, ktorá bola kedysi v úrade tri volebné obdobia posebe.

Nováčikom na starostovskej kandidátke bol  najmladší z trojice kandidátov Ján Plavucha. Svoj volebný program postavil najmä na komunikácii s ľuďmi. „Je dôležité, aby nový starosta komunikoval s ľuďmi, zaujímal sa o ich problémy a informoval ich o všetkom, čo sa v obci deje. Mal by tu byť pre nich. A nemyslím tým iba určitú skupinu ľudí, ale všetkých,“ povedal 30-ročný huslista a primáš ľudovej hudobnej skupiny Plavuchovci.

 „Mojím cieľom je preto viac spolupracovať s ľuďmi, ktorí žijú v obci.  Viac komunikovať s farským úradom, základnou školou a športovými klubmi. O všetkých opravách a o všetkom, čo sa v obci deje, chcem našich ľudí informovať cez facebookovú stránku obce. Chcem, aby tu ostalo žiť čo najviac mladých ľudí. Jednou z mojich priorít je zamestnať obecného murára, aby ľudia nemuseli platiť drahé firmy,“ dodal.

Rozhodnutie kandidovať oznámil pár mesiacov pred voľbami aj „dosluhujúci“ starosta Pavel Šulek, ktorý je, až na pár výnimiek, so svojimi prvými štyrmi rokmi v úrade spokojný. „Z môjho pohľadu to bolo veľmi úspešné obdobie. Takmer všetko dopadlo podľa mojich očakávaní. Výnimkou bolo obdobie covidu trvajúce 2,5 roka a terajšia situácia na Ukrajine. Inak išlo všetko podľa mojich predstáv,“ zhodnotil svoj štvorročný úrad v pozícii starostu Pavel.  „Svoj volebný plán som mal postavený najmä na školstve. Podarili sa nám viaceré rekonštrukcie budovy školy. Vymenili sme podlahu, strechu na telocvični, a rekonštrukciou prebehla aj samotná telocvičňa. Okrem toho sa nám podarilo opraviť viaceré cesty v obci. Vtom by som chcel v prípade zvolenia pokračovať,“ dodal Pavel na záver.

Pokračovanie v úrade a prekvapivé zloženie poslaneckého zoskupenia

Vo svojich plánoch môže Pavel pokračovať aj naďalej. Vo voľbách totiž vyhral suverénnym spôsobom. Získal 61,92 % hlasov. Druhá v poradí, Jana Hrončeková získala 19,75 %, Ján Plavucha 18,31 %. Očakávania od občanov od staronového starostusú aj na základe čísel veľké. Potvrdzujú to aj slová prekvapenej voličky Viery.  „Vyhral s veľkým rozdielom. Verím, že svoju dominanciu vo voľbách potvrdí aj počas nasledujúcich štyroch rokov a posunie našu obec vpred,“ zhodnotila Viera. Prekvapením je aj menoslov poslancov, ktorí boli zvolení. Cez pomyselnú volebnú bránu sa nedostali viacerí skúsení poslanci. Medzi nimi je aj poslanec, ktorý bol v úrade posledných 8 rokov, 47-ročný  Pavel Kortiš. „Výsledky volieb musíme rešpektovať. Rozhodla vôľa ľudu,“ krátko zhodnotil. Naopak, za poslanca bol premiérovo zvolený 26-ročný Ján Nociar. „Verím, že voličov nesklameme a našu obec posunieme  ešte o úroveň vyššie,“ vyslovil slová nádeje „novopečený“ poslanec.

Martin Kret

Leave a Reply