Skip to main content

Psychológia, ošetrovateľstvo, učiteľstvo či žurnalistika. To je len malá vzorka zo všetkých odborov, ktoré ponúka Katolícka univerzita. Stredoškolákom dala opäť možnosť dozvedieť sa množstvo informácii o všetkých ponúkaných študijných programoch. Na deň otvorených dverí prišli stovky študentov z celého Slovenska.

Martin Kret

Leave a Reply