Skip to main content

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa nielen študuje, ale aj cvičí. Dôkazom toho bola aj študentmi zorganizovaná súťaž v tlaku na lavičke, do ktorej sa zapojili vysokoškoláci aj širšia verejnosť.

Beáta Šályová

Leave a Reply