Skip to main content

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku študuje množstvo talentov. Jedným z nich je aj prváčka Alžbeta, ktorá sa venuje dnes už čoraz menej známej umeleckej aktivite – vyšívaniu.

Autor

Beáta Šályová

Leave a Reply