Skip to main content

Na strednom Slovensku sa stretli priaznivci recitovania prózy i poézie, rôznych vekových kategórií a súťažou si uctili pamiatku jedného z najväčších slovenských spisovateľov, Pavla Országha Hviezdoslava.

Turčianske kultúrne stredisko zorganizovalo krajské kolo postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín s podnázvom Vajanského Martin. Súťaž sa konala v dňoch od 2.– 5. mája 2023 v Literárnom múzeu SNK. Súťažiaci boli rozdelení podľa dvoch merít do viacerých   kategórií, podľa veku a podľa zvoleného textu, či išlo o prózu alebo poéziu. O rozhodovanie súťaže sa postarala odborná porota. Nechýbali mená ako Vladimír Mores, divadelný režisér, Jozef Abafi, slovenský bábkoherec či Goran Lenčo, mladý úspešný poet, ktorých doplnili učitelia slovenského jazyka z celého kraja. Víťazi získali miestenku na štátne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutoční 21. – 24. júna 2023 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Maťko Kubko

Človek hromadného výskytu, večný študent, fanúšik tvrdšej hudby, presvedčený pôžitkár, milovník literatúry a piva, dobrota sama v sebe.

Leave a Reply