Skip to main content

Každý študent na začiatku akademického roka odprezentuje svoju poslednú študentskú prax. Kde bol, čo sa naučil, čo sa mu páčilo, čo, naopak nepáčilo, odporúča spolužiakom a kam sa poberie na budúci rok. Užitočné stretnutie mala zatiaľ svoje 1. a 2. kolo.

Peter Kravčák

Leave a Reply