Skip to main content

Vyšší príjem, menej evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ale vyššia miera nezamestnanosti v porovnaní s liptovskomikulášskym okresom. Takýmito údajmi sa môže pýšiť okres Ružomberok.  

Ružomberčania sú na tom lepšie, čo sa týka priemernej nominálnej mesačnej mzdy. Tá v uplynulom roku dosiahla úroveň 1284 eur. V porovnaní s rokom 2016 sa jedná o nárast v hodnote 293 eur. Najvyšší rast priemernej nominálnej mesačnej mzdy za uplynulých päť rokov bol v roku 2019, kedy sa mzda zvýšila o 116 eur, v porovnaní s rokom 2018. Momentálne zarobí priemerný Ružomberčan o 146 eur viac ako Liptovskomikulášan.

V okrese Liptovský Mikuláš dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda v minulom roku hodnotu 1138 eur. Ak by sme ju porovnali s rokom 2019, tak sa zvýšila o 80 eur. Za ostatných päť rokov sa priemerná nominálna mesačná mzda v liptovskomikulášskom okrese zvýšila o 302 eur. 

Zdroj: Mzdy podľa ekonomickej činnosti zistené pracoviskovou metódou [np3110rr] – DATAcube. (statistics.sk)

Viac ľudí sa uchádza o prácu v liptovskomikulášskom okrese

V ružomberskom okrese je momentálne evidovaných 2293 uchádzačov o zamestnanie. Oproti roku 2019 sa jedná o prudký nárast v počte 714 osôb. Kým v uplynulých rokoch mala krivka uchádzačov o zamestnanie klesajúci charakter, v minulom roku sa trend zmenil a došlo k prudkému nárastu. Napriek tomu ale minulý rok nie je najhorším v päťročnom horizonte. V roku 2016 bolo evidovaných 2986 uchádzačov o zamestnanie. O rok na to sa ich počet prudko znížil na hodnotu 1957 ľudí. V rokoch 2017-2019 mal trend uchádzačov o zamestnanie klesajúcu tendenciu. Údaje za minulý rok sú napriek rastu, v porovnaní s rokom 2016, lepšie, konkrétne o 693 osôb.

Aj v liptovskomikulášskom okrese došlo v minulom roku k rastu evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Kým v roku 2019 úrady evidovali 1959 uchádzačov, o rok na to sa ich počet zvýšil o 872, na súčasných 2831 osôb. Podobne ako v ružomberskom okrese, tak aj tu bol v päťročnom horizonte najhorší rok 2016, kedy úrady evidovali 3573 uchádzačov o zamestnanie. V roku 2017 sa ich počet znížil o vyše tisíc na 2531. Ďalšie roky mali klesajúcu tendenciu až do predošlého roka. Napriek rastu v uplynulom roku je počet evidovaných uchádzačov, v porovnaní s rokom 2016, nižší o 742 osôb. V okrese Liptovský Mikuláš úrady evidujú viac uchádzačov o prácu ako v ružomberskom okrese, konkrétne sa jedná o 538 ľudí.

Pre objektívnosť treba dodať, že okres Liptovský Mikuláš má v porovnaní s ružomberským okresom o vyše 15-tisíc obyvateľov viac.

Zdroj: Evidovaní uchádzači o zamestnanie [pr5001rr] – DATAcube. (statistics.sk)

Vyššia miera nezamestnanosti je v okrese Ružomberok

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Ružomberok sa v uplynulom roku zvýšila na 7,36 %. Oproti roku 2019 sa jedná o nárast o 2,75 %. V ostatných rokoch miera evidovanej nezamestnanosti v ružomberskom okrese klesala. Napriek tomu nebol minulý rok najhorší v päťročnom horizonte. Najvyššiu mieru nezamestnanosti za uplynulých päť rokov zaznamenal okres Ružomberok v roku 2016, keď bola na úrovni 8,76 %.

V okrese Liptovský Mikuláš došlo v predošlom roku k rastu evidovanej nezamestnanosti na úroveň 7,14 %. Rovnako ako v ružomberskom okrese, tak aj tu má miera nezamestnanosti podobný charakter. Najvyššiu úroveň za uplynulých päť rokov dosiahla v roku 2016, keď bola na úrovni 8,25 %. V nasledujúcich rokoch mala klesajúcu tendenciu a jej pokles sa zastavil v roku 2019 na hodnote 4,50 %. V minulom roku dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti nárast o 2,64 %. Oproti okresu Ružomberok je miera nezamestnanosti v liptovskomikulášskom okrese nižšia o 0,22 %.

Zdroj: Miera evidovanej nezamestnanosti [pr3108rr] – DATAcube. (statistics.sk)

Zdroj dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Zdroj fotografie: TVnoviny.sk

Filip Kubáň

Som študentom žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Najradšej sa zaujímam o šport, fotografovanie prírody a dianie v Ružomberku. Externe píšem pre RK Magazín.

Leave a Reply