Skip to main content

Ružomberok, 20. mája 2022 – Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku pri príležitosti Svetového dňa masmédií 2022 spúšťa v piatok 20. mája novú komunikačnú stratégiu s názvom Budem novinár. Cieľom je poukázať na úlohu a dôležitosť novinárov v dnešnej spoločnosti.

„Hlavným mottom kampane je vyhlásenie „Budem novinár!“ Je to symbol rozhodnutia mladého človeka, že sa niekým stane a bude novinárom. Má to symbolizovať fakt, že mladí ľudia sú schopní takéhoto uvážlivého rozhodnutia a prebratia zodpovednosti za svoje konanie a za spoločnosť tým, že novinár určitým spôsobom zastupuje verejný záujem,“ ozrejmil Pavel Izrael, vedúci Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku.

Nová komunikačná kampaň predstaví povolanie novinár, jeho dôležitosť a zároveň poukáže aj na to, že príprava novinárov prebieha aj v Ružomberku na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity. „Katedra žurnalistiky v Ružomberku je známa tým, že mnohí naši absolventi sa uplatnili v etablovaných a známych médiách na Slovensku. Znamená to, že vieme študentov kvalitne pripraviť. Keďže sme malá univerzita a fakulta, prístup k študentom je veľmi individuálny, na seminároch dokážeme intenzívne pracovať a dávať spätnú väzbu. Na toto boli vždy veľmi pozitívne ohlasy,“ vysvetlil Izrael.

Katedra prichádza s novou grafikou a rozhlasovými spotmi, ktorými chce ukázať budúcim študentom žurnalistiky, že sa oplatí študovať práve na FF KU. Okrem toho sa s novou kampaňou ľudia môžu stretnúť v printových a online médiách, v outdoore a na sociálnych sieťach. „Veľký dôraz chceme klásť na sociálne siete, kde väčšinu svojho času trávia mladí ľudia. Aj preto budeme v kampani používať hashtag #budemnovinar,“ doplnilvedúci katedry žurnalistiky.

Svetový deň masmédií – Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený II. vatikánskym koncilom. Cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.

Viac informácií o katedre nájdete na stránke budemnovinar.sk

Autori: Martin Buzna, Jozef Pikula

Foto: Jozef Pikula

Peter Kravčák

Leave a Reply