Skip to main content

Ružomberský okres a celkovo región Liptov patrí medzi tie konzervatívnejšie. Podľa štatistík z posledného Sčítania obyvateľstva 2011, sa ku rímskokatolíckej cirkvi hlási cez 78 percent obyvateľstva v tomto regióne. To by samozrejme, malo zohrať svoju úlohu aj v rôznych štatistických ukazovateľoch.

Z ukazovateľov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) vyplýva, že na Dolnom Liptove žije aktuálne 56 657 obyvateľov. Drvivá väčšina z nich, sa hlási ku rímskokatolíckej cirkvi. Viera má, samozrejme, dosah aj na správanie ľudí. I keď, to už určite nie je, až taký veľký faktor, ako v minulosti.

Sobáše prudko klesli

Oproti roku 2018, sa vlani zosobášilo o 126 párov menej. Veľký podiel na tom, samozrejme nesie pandémia koronavírusu. Čo sa týka rozvodov, tie sa držia v rovnakej hladine, približne od roku 2014. Ešte nikdy v okrese nezaznamenali viac, ako 150 rozvodov v jednom roku.

Ako je to s potratmi ?

Aj touto, dnes veľmi citlivou témou, sa dá vypozorovať, akú rolu hrá náboženská orientácia občanov v regióne. Zatiaľ, čo sa v roku 2020 vykonalo na celom Slovensku 6180 umelých potratov, tie z ružomberského okresu neotvoria ani celé 1 percento. Ale celkove, počet umelých potratov na Slovensku, z roka na rok klesá.

Väčšina detí sa rodí v manželstvách

Ku kresťanskej viere patrí neodmysliteľne aj manželstvo. Zväzok muža a ženy, tzv. tradičná rodina, je v okrese hlavným nositeľom nového života. V minulom roku sa manželom na Liptove narodilo 67 percent detí z celkovej pôrodnosti. Naproti tomu, celkovo sa vo všetkých slovenských manželstvách za rok 2020 narodilo necelých 60 percent detí.

Okres však postupne vymiera

Aj keď sa deti rodia, natalita v regióne je dlhodobo nižšia ako mortalita. Naposledy sa dostal prírastok do kladných čísel v roku 2018, kedy bol rozdiel na čísle 33. Od roku 2000 sa však tento jav udial iba trikrát. Naopak, najhorším rokom v novom tisícročí bol rok 2008, kedy sa číslo dostalo až na hrozivých -123.

Zdroj: statdat.statistics.sk

Peter Rapoš

Leave a Reply