Skip to main content

Na Katolíckej univerzite začal v septembri nový akademický rok. Na slávnosti Veni Sancte sa okrem pozvaných hostí zúčastnili aj študenti, pedagógovia a vedenie Katolíckej univerzity.

Autori: Jozef Pikula, Dominik Veľas

Akademický rok zahájilo Veni Sancte
Jozef Pikula

Leave a Reply