Skip to main content

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu – Katolícka univerzita v Ružomberku. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrazu či zvukov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku na komerčné účely je bez predchádzajúceho, písomného povolenia prevádzkovateľa portálu zakázané. Autori príspevkov zverejnených ma media.ku.sk si v zastúpení prevádzkovateľom servera vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos príspevkov označených © media.ku.sk ako aj na verejné rozširovanie ich rozmnoženiny v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.